Nasi Pedagodzy

Justyna Galant

         Justyna Galant urodziła się w Łodzi. Studiowała w Akademii Muzycznej w Łodzi pod kierunkiem prof. Janusza Grzelązki oraz prof. Kazimierza Gierżoda otrzymując dyplom z wyróżnieniem.

         Pierwsze osiągnięcia artystyczne rozpoczęła już w okresie szkolnym zdobywając I Nagrodę na Konkursie Młodych Pianistów, a także Nagrodę I stopnia na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Współczesnej oraz Nagrodę na Konkursie im. K. Szymanowskiego w Łodzi.

         Jest laureatką Międzynarodowego Konkursu im. Miłosza Magina w Paryżu. W tym samym roku wzięła udział w Koncercie Roku w Warszawie, poświęconym Witoldowi Lutosławskiemu.

         Pianistka była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki oraz Rządu Francuskiego. Ukończyła studia pianistyczne w Paryżu w Ecole Normale de Musique pod kierunkiem Victorii Melki i otrzymałam dyplom tej uczelni z wyróżnieniem.

         Studiowała również w Szwajcarii , w Konserwatorium fur Musik und Theater w Bernie w klasie fortepianu Tomasa Herbuta i klasie kameralistyki Eriki Radermacher. Brała udział w wielu mistrzowskich kursach pianistycznych pracując pod kierunkiem m.in. Tatiany Szebanowej, Haliny Czerny-Stefańskiej, Rudolfa Buchbindera.

         Justyna Galant występowała także w duecie fortepianowym, wspólnie z pianistą Filipem Wojciechowskim. Pianiści dokonali nagrania płyty z koncertu w Berlinie dla niemieckiej firmy „Sachsische Tontrager”, na której obok utworów J. S. Bacha, L.van Beethovena, F. Chopina znalazło się Divertimento Miłosza Magina dedykowane im obojgu. Założyła trio fortepianowe „Trio Galant”, które również nagrało płytę dla firmy DUX, będącą rejestracją koncertu w Berlinie.

         Jako solistka i kameralistka Justyna Galant koncertuje w kraju i zagranicą m.in. w większości krajów Europy – we Francji, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Finlandii, jak również w Azji i Stanach Zjednoczonych. Z okazji Roku Chopinowskiego wystąpiła z serią koncertów w Chinach i Japonii prezentując projekt „Chopin-New Paradigm”, obejmujący aranżację utworów F. Chopina na trzy fortepiany. Wśród artystycznych osiągnięć posiada również nagrania dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

          Justyna Galant zapraszana jest również jako wykładowca kursów i warsztatów zarówno w Polsce jak i zagranicą jak również jako juror ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Wspólnie z Fundacją Pro Juventus podejmuje działalność na rzecz edukacji kulturalnej i rozwoju młodych talentów w Polsce. Jest pomysłodawcą i organizatorem Mistrzowskiego Kursu Pianistycznego w Turznie, gdzie pełni funkcję dyrektora artystycznego.

          Prowadzi ożywioną działalność pedagogiczną. Pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie im. F. Chopina w Białymstoku i w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Warszawie. Jej uczniowie zdobywają czołowe nagrody na krajowych i międzynarodowych konkursach pianistycznych.

          Obecnie pianistka jest w trakcie przewodu doktorskiego, który został otworzony na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie.

Nasi Pedagodzy

Agnieszka Marucha

          Agnieszka Marucha – laureatka międzynarodowych konkursów skrzypcowych, solistka, kameralistka, pedagog oraz koncertmistrz renomowanych zespołów muzycznych. Założycielka kwartetu skrzypcowego Violinofonica. Adiunkt na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 2013-2014 prowadziła klasę skrzypiec jako profesor gościnny w Keimyung University w Daegu, Korea Płd. Od wielu lat propaguje muzykę polską w kraju i za granicą. Jest muzykiem wszechstronnym, dysponuje szerokim repertuarem skrzypcowym, wykonuje kompozycje wszystkich epok. W czerwcu 2014 r. skrzypaczka otrzymała tytuł doktora habilitowanego z zakresu instrumentalistyki na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

         W latach 2011-2017 była prymariuszem Opium String Quartet, z którym otrzymała nagrodę „Fryderyk 2014″ w kategorii muzyka współczesna za płytę „Chagall for Strings”. Regularnie wykłada na letnich kursach muzycznych Bosa Antica (Włochy) oraz Chopin-Górecki Music Camp (Warszawa, UMFC). W 2015 r. rozpoczęła współpracę z Międzynarodowymi Kursami Muzycznymi im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie, gdzie prowadzi klasę skrzypiec. W ubiegłych latach prowadziła lekcje otwarte i wykłady w Chinach, Szkocji, Brunei, Włoszech i Danii. W latach 2009-2010 była koncertmistrzem zespołów Danish Chamber Players oraz Storstrom Symphony Orchestra.

         Jako solistka oraz członek Opium String Quartet, Galant Trio oraz Trio Ardito nagrała 9 autorskich płyt dla wytwórni DUX, CD Accord i Acte Prealable. 7 z nich to światowe premiery fonograficzne. Nagrana w 2009r. solowa płyta z utworami skrzypcowymi Zygmunta Stojowskiego została bardzo dobrze przyjęta przez środowisko muzyczne w Polsce i za granicą, otrzymując entuzjastyczną recenzję opiniotwórczego miesięcznika brytyjskiego Gramophone. Kolejna płyta artystki, nad którą honorowy patronat artystyczny objął Ambasador Szwajcarii w Polsce, zawierała utwory kameralne szwajcarskiego kompozytora Hansa Hubera (AP0266). Najnowsze nagrania skrzypaczki wraz z orkiestrą Filharmonii Lubelskiej pod dyr. Wojciecha Rodka to premierowe rejestracje koncertów skrzypcowych Raula Koczalskiego (AP0504) i Joachima Kaczkowskiego (AP0470).

           Agnieszka Marucha pochodzi z warszawskiej rodziny o tradycjach artystycznych. W 2008 r. została absolwentką Studiów Doktoranckich w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (promotor: prof. Jan Stanienda). Jest absolwentką Hochschule der Künste w Bernie w pod kierunkiem prof. Moniki Urbaniak (Solistendiplom, 2005r.). Ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Mirosława Ławrynowicza oraz Nederlandse Hogeschool voor Musiek w Maastricht w klasie prof. Roberta Szredera. Była również studentką Schola Cantorum Basiliensis w klasie skrzypiec barokowych prof. Chiary Banchini (2008 r.).

           Agnieszka Marucha jest laureatką wielu konkursów krajowych i międzynarodowych. Zdobyła m.in.: I nagrodę na Ogólnopolskich Przesłuchaniach w Elblągu, wyróżnienie oraz Nagrodę Specjalną na VI Ogólnopolskim Konkursie im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu, III nagrodę na V Międzynarodowym Konkursie im K. Szymanowskiego w Łodzi. Dwukrotnie otrzymała nagrodę Studienpreis na Kiefer Hablitzel Stifftung Wettbewerb w Bernie. W latach 1998-2007 wraz z pianistą Wojciechem Jasińskim współtworzyła zespół „Polish Duo”. Duet ten otrzymał I miejsce, oraz szereg nagród specjalnych na I Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej w Zakopanem w 1998 roku, oraz II nagrodę i nagrodę specjalną fundacji „Gaudeamus” na VI Międzynarodowym Konkursie Muzyki Współczesnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

           Artystka koncertowała w większości krajów europejskich oraz Azji. Brała udział w wielu renomowanych festiwalach muzycznych (m.in MITO w Turynie,CRESC biennale Frankfurt, Bosa Antica Festival, Festiwal Muzyczny w Łańcucie, Festiwal Łańcuch i.in.).W 2014r. dokonała koreańskiej premiery Chain II Witolda Lutosławskiego z Keimyung University Orchestra w Daegu Arts Center. Jako solistka występowała m.in. z orkiestrami: Berner Symphony Orchester, Anglian Chamber Players, Filharmonie Aurora, Keymung University Symphony Orchestra, Warsaw Camerata, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej im. F. Chopina, Orkiestrą Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Łańcucie oraz z większością filharmonii krajowych. Skrzypaczka ponadto dokonała wielu nagrań radiowych i telewizyjnych oraz licznych prawykonań. Jako członek Ensemble Modern występowała na największych salach europejskich, mi.in w Fiharmonii Berlińskiej, Festspielhaus w Baden Baden, Alte Oper we Frankfurcie, Concertgebouw w Amsterdamie oraz Salle Pleyel w Paryżu. Współpracowała z dyrygentami: Pierrem Boulezem, Peterem Eotvosem, Paavo Jarvi i in. Agnieszka Marucha posiada w swym repertuarze utwory kompozytorów młodego pokolenia jej dedykowanych.

              Skrzypaczka była stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Ministra Kultury, Prezesa Rady Ministrów, stypendium Horsta Flock’a, „Fundacji Kultury”, szwajcarskiej fundacji „Stiftung Lyra”, Hochschule fur Musik und Theater Bern, stypendium rządu szwajcarskiego ESKAS oraz stypendium Kiefer Hablitzel Stiftung.

              Agnieszka Marucha aktywnie angażuje się w działalność na rzecz swojej macierzystej uczelni. Od wielu lat współpracuje ze studentami zagranicznymi, obejmuje opiekę artystyczną koncertów studenckich, przygotowuje studentów do projektów międzywydziałowych (koncerty, spektakle, prawykonania). Ma na swoim koncie prawykonania utworów napisanych dla niej przez pedagogów UMFC.

               Organizatorka konferencji naukowej „Polska Sonata Skrzypcowa. Geneza, interpretacja, recepcja”, bierze czynny udział w konferencjach UMFC oraz międzynarodowych konferencjach interdyscyplinarnych w innych ośrodkach naukowych w Polsce jako reprezentantka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

               W swym dorobku posiada liczne publikacje dla wydawnictwa Chopin University Press (opracowania nut na skrzypce i fortepian, artykuły naukowe w kwartalniku „Musica Intellectuallis”, publikacje w monografiach zbiorowych). W chwili obecnej przygotowuje publikację pokonferencyjną „Polska Sonata Skrzypcowa. Geneza, interpretacja, recepcja” , która będzie pierwszą obszerną monografią Katedry Instrumentów Smyczkowych w wydawnictwie Chopin University Press.

             W latach 2018-2020 była członkiem Rady do spraw studiów doktoranckich oraz członkiem komisji egzaminacyjnej studiów doktorskich w Szkole Doktorskiej. Recenzent oraz sekretarz przewodów habilitacyjnych.

            Od kilku lat prowadzi blog o tematyce muzycznej www.agamarucha.blogspot.com. Jest autorką licznych publikacji z dziedziny wiolinistyki i muzykologii.