Kontakt

Pałac w Chrzęsnem

Wszelkie przelewy zaliczki i opłaty za kurs
prosimy dokonywać na nr konta:
46 1600 1462 1745 2908 1000 0001
BNP PARISBAS
Wyślij zgłoszenie

PROGRAM ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

  • Każdemu z uczestników przysługuje pięć 45 minutowych lekcji indywidualnych z wykładowcą.
  • Wszyscy uczestnicy mają udostępnione w formie otwartej wykłady, warsztaty oraz wszystkie koncerty.
  • Opłata merytoryczna za kurs wynosi 800 zł.
  • Na zakończenie kursu uczestnicy wezmą udział w koncertach finałowych w Sali koncertowej bądź w amfiteatrze w plenerze

 

  • Wysłanie zgłoszenia równoznaczne jest z uiszczeniem kwoty wpisowej 200 zł.
  • W przypadku rezygnacji z kursu kwota wpisowa nie podlega zwrotowi.
  • Koszty dojazdu pokrywa uczestnik we własnym zakresie. 
  • Uczestnik niepełnoletni jest zobowiązany do przyjazdu i pobytu pod opieką osoby pełnoletniej.
  • Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 10 czerwca 2023 roku.